Sigla

 

Liceul "Horea, Cloşca şi Crişan"

str. Republicii, nr. 18, Abrud, 515100, Alba, Romania,
Tel 0258 780623, Fax 0258 780601 email: hcc.abrud@yahoo.com; hcc.abrud@mail.albanet.ro;

Misiunea Şcolii noastre constă în valorificarea¬†aptitudinilor elevilor noştri prin învăţământ şi alte activităţi extracurriculare, asigurarea egalităţii de şanse a tuturor elevilor indiferent de mediul etnic, rural sau urban din care provin, formarea unor absolvenţi capabili să se integreze într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Obiectivul nostru final îl constituie formarea unor personalităţi integre care să promoveze valorile morale în societate, să traiască relevant şi în concordanţa cu ceea ce cred, să contribuie la însănătoşirea morală a societăţii româneşti, să fie factori activi în consolidarea democraţiei româneşti şi formarea unor buni cetăţeni europeni.


Cladirea liceului