Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Chodzieży 


KOMUNIKATY
dodane przez:
ostatnio edytowane: 2016-08-31 14:52:50

Dnia 1 września 2016, godz. 9.30 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 

∨ komunikaty

Janusz Korczak

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich
stał się tym, kim stać się może..."


kalendarium
galeria

Informacje o szkole


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała dnia 01 września 2013 roku z myślą o edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Naszym uczniom zapewniamy bezpłatne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne.

Celem naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie.

Chociaż nie mamy w nazwie "integracyjna" , potrafimy zintegrować się ze środowiskiem. Czego wyrazem jest współpraca ze szkołami, przedszkolami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną w Chodzieży oraz w Pile.

Naszym priorytetem jest współdziałanie nauczycieli z uczniami i rodzicami, zmierzające do integracji środowiska Szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem społeczności lokalnej.

Wszyscy czują się u nas dobrze, bo "specjalna" znaczy wyjątkowa, przyjazna, szczególna, doskonała!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.


Programy, które realizujemy

Rok szkoły w ruchu

 

 

 

Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji.

czytaj więcej

Czytające szkoły

Podstawą czytania jest dobra znajomość języka. Czytanie jest to bowiem odkodowanie treści zapisanej przy pomocy znaków graficznych. A zatem czytanie oznacza rozumienie.

czytaj więcej

Owoce w szkole

 

 

 

 

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

czytaj więcej

 

Szklanka mleka

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.