Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej.

 

Beneficjent: Miasto Chorzów 
Podmiot wdrażający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
Okres realizacji: od 01.09.2010 do 31.03.2015
Adresaci:
gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej uprawnione do świadczeń rodzinnych, w tym:
• 45 rodzin zastępczych
• 105 rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci
Więcej informacji tutaj