AKTUELLT

1:a pris i SISABs allmänna idétävling Rötterna i Rinkeby

2018-06-15

Vi vann! SISAB utlyste i våras en allmän idétävling om framtidens skola. Fokusområdet var Rinkeby men förfrågan var bred och skulle visa på olika tillvägagångssätt som är applicerbara även på andra platser. Warm in the Winter tillsammans med OkiDoki arkitekter tog ett helhetsgrepp som spännande från stadsbyggnadsstrategier ner till byggnads- och interiörlösningar. Juryns motivering löd: ”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

Vi är i Almedalen!

2018-06-12

Warm in the Winter Ã¥ker till Almedalen och är pÃ¥ plats mÃ¥ndag 2/7 till onsdag 4/7. Vi kommer tillsammans med vÃ¥ra kontorskollegor Urbio att anordna ett seminarium i ArkitekturträdgÃ¥rden pÃ¥ tisdagen 3/7 kl. 12. Temat pÃ¥ seminariet är ”SÃ¥ fÃ¥r vi arkitekturinnovationer att leva vidare” och handlar om praktiknära forskning inom arkitekturbranschen. Vi har bjudit in partners och mottagare i vÃ¥ra tidigare och pÃ¥gÃ¥ende forskningsprojekt för att diskutera hur vi kan fÃ¥ resultatet att implementeras pÃ¥ en bredare front och vad som är viktigt att tänka pÃ¥ när vi arbetar i innovationsprojekt. Väl mötta i ArkitekturträdgÃ¥rden, vi bjuder självaklart pÃ¥ lunch!

Solvåg WiW

Solvåg i Tidskriften RUM

2018-04-27

Vi har pratat om Solvåg förut, men vi är såklart väldigt stolta! Kul att det nu också uppmärksammas i nr 194 / APR-2018 av tidskriften RUM. Projektet, som har genomförts tillsammans med PiteEnergi, LTU, Piteå Science Park och Norut, är vårt första byggda projekt av typen integrerad konstnärlig energiproduktion i stadsmiljöer. Men sedan tidigare har vi genomfört flera liknande skissprojekt, bland annat på universitetscampus i Luleå och Stockholm, liksom i Reykjavik på Island. Nu hoppas vi att fler får chansen att genomföra den här typen av socialt och rumsligt integrerade anläggningar, de behövs för omställningen till ett förnybart energisystem!

Södertälje dialog

Designdialogerna i Södertälje är avslutade

2018-04-26

Nu är de sista referensgruppsmötena i Södertälje avslutade! Vi vill rikta ett stort tack till de engagerade Södertäljebor i Lina, Mariekälla, Saltskog, Bårsta och Blombacka som deltagit Designdialogen och hjälpt kommunen att ta fram de tre Strukturplaner som nu till sommaren ska gå upp i politiken. Med kreativitet, engagemang och en stor portion lokalkännedom har vi fått med oss många nya tankar och idéer om områdenas utveckling. Nu väntar en gemensam avslutning för grupperna där de slutgiltiga planerna kommer presenteras och firas!

Karlslund

Strukturplan Karlslund

2018-02-02

I miljonprogramsområdet Karlslund i Landskrona bor drygt 4700 personer. De senaste åren har det skett en rivning av enstaka hus och området blev förra året utpekat som ”Särskilt utsatt område” av Polisen. Som en del i en ambition att lyfta Karlslund och förbättra miljön för de boende har kommunen inlett ett arbete med ny strukturplan. Tillsammans med Mandaworks har vi genomfört detta arbete, som omfattar allt från processledning och dialog till att rita fram övergripande gestaltningsprinciper, stråk, bebyggelseutveckling och principsektioner. Vi förstår att en ny strukturplan inte löser allt, men hoppas ändå att vår insats kan bidra till ett bättre Karlslund i framtiden!

Stort intresse för de digitala enkäterna i Södertälje!

2018-01-31

Under julhelgen och i januari månad har Södertäljeborna haft möjligheten att påverka strukturplanerna i Saltskog, Mariekälla, Bårsta, Blombacka och Lina. Warm in the Winter har tillsammans med kommunen tagit fram en digital enkät som både är rolig och lättsam och som ger informativa och visuella sammanställningar av dialogresultatet. Totalt har flera hundra Södertäljebor bidragit med tusentals platsspecifika kommentarer. Himla roligt tycker vi!

Rönninge backe

Rönninge backe

2018-01-25

Tillsammans med SAND Arkitektur och Riksbyggen skapade vi ett starkt team i markanvisningstävlingen för området södra Hallsta i Salems kommun. Med ett koncept som stärkte gaturummen, kopplingen till tågstationen och centrum, tillgängligheten till rekreation och grönstråkens förbindelselänkar bestod vårt förslag i 282 lägenheter, 25 radhus, en pulkabacke, en naturparklek och en friliggande förskola. Tyvärr hamnade vi precis utanför prispallen den här gången, men är ändå väldigt glada över ett nytt fruktbart samarbete som vi tror kommer leda långt nästa gång.

Lund C_mallformat

Förslag för Lund C

2018-01-22

När Jernhusen bestämde sig för en tävling om Lunds nya centralstation krävdes en helt ny definition för vad stationer är. Fyra arkitektteam blev utvalda att fortsätta med den prestigefyllda uppgiften – 3XN, Henning Larsen, Belatchew och Elding Oscarson/C.F. Möller.  Warm in the Winter ingick i team Belatchew tillsammans med Morf Landskap, AKT, WSP och Trivector. VÃ¥rt förslag använder sig av högteknologi och tradition för att fÃ¥nga bÃ¥de morgondagens resenärsbehov liksom stadens identitet och historia av platsskapande. Det blev ingen vinst den här gÃ¥ngen. Vi gratulerar istället Elding Oscarson/C.F. Möller som vi tror kommer göra ett finfint jobb.

GOD JUL

God jul och Gott nytt år!

2017-12-20

Warm in the Winter önskar God jul och Gott nytt år! Vi hoppas att alla våra vänner och kollegor får en skön julledighet och att vi ses och förhoppningsvis gör något spännande projekt tillsammans nästa år!

Södertalje 2

Södertäljes enkäter är online nu!

2017-12-11

Gå in och hjälp oss forma Södertäljes nya strukturplaner! Ni är mer än välkomna att se och delta i tre olika kartbaserade webenkäterna för Lina, Bårsta & Blombacka och Mariekälla & Saltskog i följande länkar:

6303472822

844-956-6079

Mariekälla & Saltskog

Infomöte Uppsala

2017-12-07

Torsdagen den 7 december var det infomöte i Lundellska skolans matsal i Ulleråker. Uppsala kommun bjöd in allmänheten för att informera om utvecklingen av Ulleråker. Två detaljplaner är nu ute på granskning vilket innebar att medborgarna har chansen att lämna in synpunkter på förslagen, men också att ställa frågor om processen och övriga strukturen. Mer än 100 personer närvarande under kvällen. Warm in the Winter tillsammans med Mandaworks ansvarade för en del under kvällen där både detaljplanerna och den nya strukturplanen presenterades med bilder, filmer, VR-glasögon och en väldigt populär fysisk modell över området.

 

Här finns ett objektivt omdöme från allmänheten:

/www.unt.se/nyheter/uppsala/boende-i-ulleraker-battre-an-tidigare-planer-4840624.aspx

Hus och Hem i Gällivare 5

Strandnära byggande i kallt klimat: nästa steg

2017-12-01

Warm in the Winter och Urbio fortsätter arbetet med utvecklingsplanen i Vassara – Sandviken för Gällivare kommun. Under den här perioden jobbar vi med olika bostadstypologier och kreativa lösningar för snö och snösmältvattenhantering både på byggnads- och landskapsnivå.

 

Den 1:a december åkte Warm in the Winter tillsammans med Urbio till Gällivare för att presentera nästa steg i projektet och diskutera det med kommunen och en medborgargrupp bestående av boende i området.

sodertalje 1

Nytt projekt: Samskapande strukturplaner i Södertälje

2017-10-30

Warm in the Winter arbetar tillsammans med Södertälje kommun med att ta fram en ny modell för Samskapande strukturplaner. Projektet går ut på att tillsammans med invånarna i Södertälje och kommunen ta fram tre nya strukturplaner för Lina, Bårsta & Blombacka samt Mariekälla & Saltskog.

Underlag till detaljplaner i Ulleråker

2017-10-16

Warm in the Winter tillsammans med Mandaworks arbetar med de två inledande detaljplanerna i Ulleråker, Uppsala, under hösten. Detaljplanerna kommer att gå ut för granskning i december 2017.

Warm in the Winter i Myanmar

2017-10-10

Tillsammans med SKL International kommer vi de kommande tre åren genomföra utbildningsinsatser utifrån SymbioCity-metoden i tre städer i Myanmar. SymbioCity-metoden är ett integrerat och holistiskt tillvägagångssätt för hållbar stadsutveckling baserat på omfattande erfarenhet i Sverige och olika utvecklingsländer. Första resan till Myanmar sker nu i oktober!

Solvåg är färdigbyggt!

2017-10-03

Solvåg solcellspark har blivit byggt i Piteå. Titta på Jens Ökvists fantastisk video om Solvåg för Piteå-Tidningen på /www.pt.se/tv/?clip=10668738.

printer

Nytt verktyg: 3D-skrivare

2017-09-26

Kontorets senaste tillskott består av en 3D-skrivare. Under hösten printar vi en fysisk modell av hela den nya utvecklingen i Ulleråker, Uppsala.

studieresa Antwerp-Lille

Studieresa Brussels – Antwerpen – Lille

2017-09-21

I september åkte hela kontoret till Bryssel och Antwerpen i Belgien och sedan till Lille i Frankrike tillsammans med Urbio och Arkitektstudio Witte.  Vi fick möjligheten att se den nya utvecklingen i Antwerpens hamn, Euralille och Haute Deûle River banks i Lille och ParckFarm i Bryssel, bland många andra fina projekt och områden. Förutom all inspiration fick vi även lära känna varandra på kontoret bättre och våra vänner på Urbio och Arkitektstudio Witte.